Licitații active din Teleorman

10:00

Lucrari de termoizolare exterioara la Corp Cladire C1,situat in Rosiori de vede , Centrul Maternal Rosiori

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN

13:00

Achiziție piese de schimb IT

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN

15:00

EXECUTIE LUCRĂRI PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA NECSESTI, JUDETUL TELEORMAN"

COMUNA NECSESTI (PRIMARIA NECSESTI)

09:00

Achizitie unitate optica imprimanta Brother

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN

09:00

Achizitie Drum Unit Kyocera

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN

09:00

Achiziție produse consumabile IT

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN

09:00

Achizitie developer unit imprimanta Kyocera

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN

10:00

Achizitie servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si de tramvaie - R.C.A

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN

15:00

„Infiintare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare si epurare a apelor uzate in comuna Putineiu, judetul Teleorman”

COMUNA PUTINEIU

15:00

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „CONSTRUIRE, DOTARE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD UTILITĂŢI „CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI - OLTENI”, din cadrul DGASPC Teleorman

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN

15:00

Lucrari de executie pentru rest de executat, la obiectivul de investitii "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"

JUDETUL TELEORMAN

11:00

Contract de furnizare articole de incaltaminte pentru beneficiarii din Centrele din structura DGASPC Teleorman

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN

15:00

Furnizarea fructelor, laptelui și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

JUDETUL TELEORMAN

15:00

Execuție Lucrări aferente obiectivului de investiții ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) ÎN COMUNA SILIȘTEA, JUD. TELEORMAN ‘’

COMUNA SILISTEA (PRIMARIA COMUNEI SILISTEA)

15:00

Achizitia de echipamente medicale 2 loturi - Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede

SPITALUL MUNICIPAL CARITAS- ROSIORII DE VEDE

15:00

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul obiectivului “Extindere retea de canalizare in satul Lunca, comuna Lunca, judetul Teleorman”

COMUNA LUNCA

15:00

Proiectare, execuție lucrări si dotare pentru realizarea obiectivului de investiţie “Reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orașenesc Videle”

PRIMARIA ORASULUI VIDELE

15:00

"MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC54"

COMUNA ORBEASCA (PRIMARIA COMUNEI ORBEASCA)

15:00

Furnizare, inlocuire/montare și punere în funcțiune a ascensorului pentru proiectul„Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea” finantat în cadrul PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA:12.Sănătate, INVESTIȚIA:1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică:1.3 Unități de asistență medicală

ORASUL ZIMNICEA

15:00

Achizitie Echipamente TIC in cadrul proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Draganesti-Vlasca

COMUNA DRAGANESTI-VLASCA

23:30

Achizitie materiale didactice prescolari

COMUNA ISLAZ (PRIMARIA COMUNEI ISLAZ)

23:30

Contract de achizitie materiale sala sport

COMUNA ISLAZ (PRIMARIA COMUNEI ISLAZ)

10:00

Contract de achizitie publica de furnizare Lemne de foc

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN

15:00

Furnizare, inlocuire/montare și punere în funcțiune a ascensorului pentru proiectul„Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea” finantat în cadrul PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA:12.Sănătate, INVESTIȚIA:1.Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică:1.3 Unități de asistență medicală

ORASUL ZIMNICEA

15:00

Executie de lucrari pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice in Scoala Gimnaziala Ciuperceni, Judetul Teleorman".

COMUNA CIUPERCENI

15:00

Dotarea cu Materiale didactice și produse specifice Atelier de practică Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”- alimentație din Municipiul Roșiori de Vede în cadrul proiectului PNRR ”Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Roșiori de Vede cu echipamente IT, mobilier si materiale didactice astfel: lot 1 Aparate de tip electrocasnic pentru bucătărie și lot 2 Ustensile de bucătărie

PRIMARIA ROSIORII DE VEDE

15:00

REABILITARE MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE SI A SEDIULUI PRIMARIEI DIN COMUNA CREVENICU, JUDETUL TELEORMAN

COMUNA CREVENICU (PRIMARIA COMUNEI CREVENICU JUD. TELEORMAN)

15:00

ACHIZITIE MICROBUZ

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ALEXANDRIA

15:00

Furnizare alimente si produse conexe

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

15:00

Achiziție de Echipamente IT în vederea implementării proiectului „DOTAREA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN COMUNA BRANCENI, JUDETUL TELEORMAN” 1775DOT ⁄ 2023

COMUNA BRANCENI (PRIMARIA)

15:00

Acord cadru - Achizitie Motorina Euro 5

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA - TELEORMAN

15:00

Centru de monitorizare și sistem de monitorizare a spațiului public UAT Nenciulesti și extindere sistem wifi în cadrul proiectului „Sisteme inteligente management local pentru dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin specializate pentru administrația publica Nenciulești - NR. C10-I1.2 -938”

COMUNA NENCIULESTI

14:30

Delegarea serviciului de iluminat public

PRIMARIA ROSIORII DE VEDE

15:00

Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Construire corp nou pentru secțiile dermato-venerice, oncologie și recuperare, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”

JUDETUL TELEORMAN

15:00

Dotarea cu materiale si echipamente de specialitate pentru atelierele de practică în cadrul proiectului PNRR ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Alexandria”

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

15:00

Acord cadru - Servicii de recoltat

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA - TELEORMAN

15:00

INFIINTARE RETELE DE APA POTABILA SI GOSPODARIE DE APA SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA SMARDIOASA, JUDETUL TELEORMAN

COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)

15:00

Dotarea cu mobilier specific si materiale didactice specifice pentru cabinetele scolare în cadrul proiectului PNRR ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Alexandria”

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

11:00

CONTRACTAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 1.500.000,00 LEI, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES LOCAL

COMUNA POROSCHIA (PRIMARIA)

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app