Licitații Consultanta

16:00

Servicii de consultanta de specialitate pentru alinierea la cerintele reglementarilor UE cu privire la reducerea emisiilor de metan in sectorul energetic si pentru respectarea cadrului OGMP 2.0

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

Sibiu

22 Febr. 2024

2.387.687 lei

16:00

Servicii consultanță în domeniul evaluării bunurilor aparținând Municipiului Brăila prin procedura simplificata pe loturi

MUNICIPIUL BRAILA

Braila

23 Febr. 2024

460.000 lei

00:59

Servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea Cererii de finanţare și a documentației aferente obiectivului: „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”.

JUDETUL IALOMITA

Ialomita

26 Febr. 2024

30.000 lei

12:00

Servicii de consultanță pentru evaluare, cartografiere si evaluare comparativă în cadrul proiectului ,,Reţeaua pentru Puncte Naţionale de Contact LIFE - Network for LIFE National Contact Points LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE’’

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

Bucuresti

26 Febr. 2024

30.000 lei

16:00

Servicii de proiectare la faza D.A.L.I, Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si consultanta pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic ,,Constantin Brancoveanu” Targoviste-PMT-2024-06, Cod unic de identificare 4279944-2024-8

MUNICIPIUL TARGOVISTE

Dambovita

26 Febr. 2024

336.134 lei

16:00

Servicii de verificare a calității lucrărilor prin operatori economici de consultanță specializați pentru obiectivele de investiție imobiliară: ,,Branșament electric, rețele de utilități, rețea de AÎI și refacerea aleilor asfaltate în cazarma 3525 Clinceni”

MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI

Bucuresti

28 Febr. 2024

615.591 lei

16:00

Serviciile de supervizare, supraveghere, consultanţă, coordonare, management tehnic de proiect și dirigenţie de şantier pentru contractul de tip proiectare şi execuţie de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea fondului construit pentru DGPI – renovare integrată imobil GEORGE GEORGESCU (GG Green) cod proiect C5-B1-77”

DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIE INTERNA

Bucuresti

28 Febr. 2024

294.946 lei

16:00

Achiziționarea serviciilor de consultanță și asistența tehnică pentru DGASFE în gestionarea durabilă a Fondului pentru modernizare.

MINISTERUL ENERGIEI

Municipiul Bucureşti

28 Febr. 2024

15.600.000 lei

08:56

Servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru obiectivul "Refacerea retelei de alimentare cu energie electrica in vederea asigurarii necesarului de putere si optimizarea acestuia in Cazarma 507"

MINISTERUL APARARII - U.M 02175 CONSTANTA

Constanta

29 Febr. 2024

26.145 lei

16:00

Servicii de verificare a calității lucrărilor prin operatori economici de consultanță specializați pentru obiectivele de investiție imobiliară: ,,Realizare pavilion nou – complex preșcolar în cazarma 992 București”, cod proiect 2020 – I – 992 București

MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI

Bucuresti

29 Febr. 2024

360.341 lei

16:00

Servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru proiectele de investiție imobiliară ”Lucrări de intervenție la infrastructura bazei sportive din cazarma 1369 Constanța și ”Amenajare parcare auto, realizare împrejmuire și instalație de iluminat perimetral în cazarma 1369 Constanța”

MINISTERUL APARARII - U.M. 02192

Constanta

01 Mart. 2024

480.121 lei

22:30

Servicii de consultanta si dirigentie de santier pentru obiectivul "Refacerea retelei de alimentare cu energie electrica in vederea asigurarii necesarului de putere si optimizarea acestuia in Cazarma 507"

MINISTERUL APARARII - U.M 02175 CONSTANTA

Constanta

01 Mart. 2024

26.145 lei

16:00

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice cu privire la proiectul “CONSTRUIRE SPITAL ÎN BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E, SECTOR 6, BUCUREȘTI”

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Bucuresti

04 Mart. 2024

1.600.000 lei

16:00

Contract de Servicii de consultanță ptr elaborarea ”Strategiei de manag integrat al deșeurilor în Municipiul București 2023-2033 și revizuirea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serv de salubrizare în MB, aprobată prin HCGMB. nr. 82/2015 și Revizuire Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în MB aprobat prin HCGMB. nr. 345/2020”

MUNICIPIUL BUCURESTI

Bucuresti

13 Mart. 2024

472.430 lei

16:00

Servicii de elaborare Studiu de Fezabiltate şi Documentație tehnico-economică precum și asistență și consultanță tehnică din partea Contractantului pe durata derulării procedurii de achiziție a lucrărilor (proiectare şi execuție la cheie), aferente obiectivului de investiţii Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița – Lăpuștești

SAPE S.A.

Bucuresti

13 Mart. 2024

17.500.000 lei

16:00

Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii - aferentă proiectului „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” – Lot SRCF Iași, Stația CF Pașcani

C.N.C.F. "C.F.R." S.A.-SUCURSALA REGIONALA C.F. IASI-UNITATE OPERATIONALA

Iasi

25 Mart. 2024

616.610 lei

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app