Licitații Energie verde

15:00

LOT 1: Prestare a serviciilor integrate de logistica de tip 3PL pentru: Retele Electrice Muntenia SA, Retele Electrice Dobrogea SA, PPC Energie SA (nivel business B2B si B2G) PPC Energie Muntenia SA (nivel business B2B si B2G), PPC Blue Romania SRL (nivel business EMOB), PPC Renewables Romania SRL, LOT 2: Prestare a serviciilor integrate de logistica de tip 3PL pentru Retele Electrice Banat SA

RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.

15:00

’’Serviciilor de mentenanță, service și asigurarea cu piese de schimb pentru sistemele antiefracție, control acces, televiziune cu circuit închis și instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare incendiu la unitățile din cadrul Distribuție Energie Electrică România (DEER S.A.), Zonele Transilvania Nord si Transilvania Sud"

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

Energie electrica

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA.

15:00

Furnizare de microbuze hibride plug-in pentru elevi pentru proiectul Transport ”verde” pentru elevii Județului Botoșani, finanțat în baza contractului dr finantare nr. 7058/11.04.2024 de finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu

JUDETUL BOTOSANI

15:00

Servicii de elaborare Documentație tehnico-economica - faza PT , asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției si execuție lucrări in cadrul proiectului "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI CLĂDIRILOR PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION CÂMPINEANU”

MUNICIPIUL CAMPINA

15:00

Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica Vol.1/2024-jud. Mures’’

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica hotel si CEF - Incuba Reproduction SRL, conform ATR 7040230819087 din 06.09.2023, Bd.Transilvaniei, nr.47, mun.Alba Iulia, jud.Alba

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

„Servicii de audit financiar independent în vederea verificarii costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare conform contractelor de finantare incheiate intre Ministerul Energiei si Societatea CCGT POWER Isalnita SA, pentru proiectul- RO 1-00: Construirea unei centrale electrice

SOCIETATEA CCGT POWER ISALNITA SA

15:00

Sistem producere energie electrica prin intermediul panourilor fotovoltaice

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 330 PODOLENI

15:00

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Kadar Marton, Comuna Pănet, Județul Mureș

COMUNA PANET

23:30

Studiu de Fezabilitate - Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de Hidrogen în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru modernizare (FM) pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile, inclusiv consultanță

46549920 TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

23:30

ERATA-Studiu de Fezabilitate-Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de Hidrogen în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru modernizare (FM) pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile, inclusiv consultanță

46549920 TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

15:00

Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 2230 TRANSGAZ Nucet, jud. Dambovita

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

“ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA BĂLCĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”

COMUNA BALCAUTI

10:00

MATERIALE BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA

UNITATEA MILITARA 01221 TIMISOARA

12:00

EXECUTIE LUCRARI in cadrul investitiei ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA SCOALA PRIMARA VARSATURA, SAT VARSATURA, COMUNA JARISTEA, JUDETUL VRANCEA”

COMUNA JARISTEA

15:00

Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile C.N.T.E.E Transelectrica S.A. - proiectare

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.

15:00

Executia seviciilor de verificari metrologice si repare contoare de energie termica

TERMO PLOIESTI S.R.L.

11:00

Servicii de consultanță în elaborarea Caietelor de sarcini pentru procedura de atribuire având ca obiect „Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani”

MUNICIPIUL BOTOSANI

11:00

Se ANULEAZA achizitia directa datorita lipsei fondurilor bugetare-Servicii de consultanță în elab Caietelor de sarcini ptr procedura de atribuire având ca obiect „Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani”

MUNICIPIUL BOTOSANI

15:00

Furnizare energie electrica la UM 01232

MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA 01232 ORADEA

15:00

Energie electrică Medie Tensiune și Joasă Tensiune

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

15:00

Acord cadru energie electrica - DGRFP Craiova

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA

15:00

Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la UAT Judetul Buzau

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

15:00

’’Lucrari de intarire retea pentru alimentarea cu energie electrica a utilizatorilor racordati din PTAb 2633, zona strazii Cuza Voda, municipiul Focsani, judetul Vrancea – conform ATR 3040230209360”

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, cu destinații insituții de învățământ, pentru Școala Gimnazială Budila

COMUNA BUDILA

15:00

Conducta de transport gaze naturale Tetila-Horezu-Râmnicu Vâlcea (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică), PT nr. TG_INV_10632/2022

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA

15:00

Servicii de amenajare și întreținere zona verde în perimetrul aeroportuar al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA

15:00

Lucrari de intarire pentru alimentarea cu energie electrica Casa de locuit –Petrea Ioan, str. Apaductului , nr. 11, Tg. Mures , jud. Mures

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

Execuție lucrări de investiție pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Primară din Vâlcelele Bune, comuna Bretea Română, județul Hunedoara”, finanțat prin Agenția Fondului de Mediu

COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)

15:00

Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pistă de biciclete în Comuna Bilca, Judeţul Suceava”

COMUNA BILCA (PRIMARIA)

15:00

Executie lucrări (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitie: „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1- ȘCOALĂ VERDE INTELIGENTA” nr.C5-B1-1841, finanțat prin PNRR 2020-2026, C 5 – Valul Renovării.

MUNICIPIUL TIMISOARA

15:00

Remediere instalatii de distributie a energiei electrice apartinand DEER SR Ploiesti afectate in urma fenomenelor meteo deosebite din data de 29.06.2023 –LEA 110kV d.c Ploiesti Nord -Scaeni, Ploiesti Nord-Scaeni-Plopeni-Valeni, stalp 39

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

Proiectare si executie lucrari bransamente energie electrica - „Montare stații de încărcare lente și rapide” str. I.P. Voitești - Cinema Florin Piersic, autobaza Grigorescu, str. Lunii nr. 3, autobaza Zorilor str Lunii, autobaza Bucium și str. Retezat comuna Florești

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

15:00

ENERGIE ELECTRICA

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA

15:00

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (5 loturi)

ORASUL INEU

15:00

Proiectare si executie respectiv – Servicii pentru elaborarea PTh si Executia lucrari pentru obiectivul de investitii “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Infrastructura TIC in Comuna Dumbraveni, Jud. Vrancea”

COMUNA DUMBRAVENI

15:00

Acord-cadru de furnizare ACUMULATORI STATIONARI PENTRU STATII DE ENERGIE - 48Vcc

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

15:00

Elaborarea documentației tehnice-economice, faza DTAC + P.T. + D.D.E.+ C.S“ verificarea tehnică de calitate a proiectului și execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului: ”CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI IN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

15:00

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala Generala cu Gradinita din Palos, sat Palos, comuna Cata, judetul Brasov

COMUNA CATA

15:00

Servicii de elaborare Documentație tehnico-economica - faza PT , asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției si execuție lucrări in cadrul proiectului "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI CLĂDIRILOR PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC”

MUNICIPIUL CAMPINA

15:00

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "CREȘTEREA GRADULUI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA PRIMARĂ SCHITU DUCA, SAT SCHITU DUCA, COMUNA SCHITU DUCA, JUDEȚUL IAȘI"

COMUNA SCHITU DUCA

15:00

“Reglementare LEA in LES, bransamente, jud. Brasov, loc. Cristian, str. G. Cosbuc, C. Porumbescu, Dealului, Teilor, avand cod CPV 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală, 45314300-4 - Instalare de infrastructuri de cabluri , respectiv 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica, Proiectare si executie

COMUNA CRISTIAN

15:00

Servicii de elaborare Proiect tehnic cu detalii de execuție, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor și executie lucrari în cadrul proiectului “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD”

SPITALUL MUNICIPAL AIUD

15:00

Închiderea definitivă a depozitului de deșeuri menajere Timiș-Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement – faza Proiect Tehnic și Execuție

MUNICIPIUL BRASOV

15:00

Extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica case loc. Paleu, str. Ardealului, jud. Bihor

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

15:00

Execuția lucrărilor pentru implementare invesitiții publice: REABILITARE ENERGETICA SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRE PUBLICA CU DESTINATIA DE UNITATE DE INVATAMANT-SCOALA MERENI” -finanțat prin PNRR, componenta 10 – Fondul Local, I3 – Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbuntati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale

COMUNA MERENI

15:00

UAMS. "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – UAMS "Carmen Silva", oras Brosteni, judetul Suceava”.

ORASUL BROSTENI

15:00

CONSTRUIRE TRIBUNĂ TEREN SPORT (STADION), SPAŢII ANEXE, BĂNCI REZERVE ACOPERITE, AMENAJARE ALEI ȘI SPAŢII VERZI, BRANȘAMENT APĂ, BRANȘAMENT ENERGIE ELECTRICĂ CU INSTALAŢIE DE UTILIZARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

COMUNA BREBU

15:00

Reabilitare scoala prin programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant , str Scolii nr 220, satul Lunca Calnicului, comuna Prejmer

COMUNA PREJMER

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app