Licitații active din Arad

00:59

servicii de transport aerian intern si international

MUNICIPIUL ARAD

24 Febr. 2024

100.840 lei

16:00

Achizitionare echipamente IT si software pentru dotarea laboratorului de informatica, a laboratorului de stiinte si a salilor de clasa in cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA DEZNA

COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)

26 Febr. 2024

202.658 lei

16:00

Achizitionare microbuz nepoluant si statie de incarcare lenta in cadrul proiectului“Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public, in comuna Dorobanti,judetul Arad „C10-I1.1-65 Achizitie microbuz nepoluant si statie de incarcare lenta ,finantat prin PNRR – Componenta C10 – Fondul local”, Contract de finantare nr.134757/28.11.2022

COMUNA DOROBANTI

26 Febr. 2024

1.230.675 lei

16:00

Achiziție de echipamente IT pentru proiectul „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor, județul Arad”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6801

COMUNA SOCODOR

26 Febr. 2024

317.900 lei

16:00

“Dezvoltarea sistemului de distributie gaze naturale in localitatea Tisa Noua, comuna Fantanele, judetul Arad”

COMUNA FANTANELE

26 Febr. 2024

2.989.185 lei

16:00

Pachet filtre combustibil

1708600 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

26 Febr. 2024

1.950 lei

16:00

SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ

COMUNA BARSA

26 Febr. 2024

118.529 lei

16:00

„ Executie lucrari in cadrul proiectului cu denumirea: ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI EXTINDERE REŢEA DE APĂ ÎN SAT BARAŢCA ŞI SAMBĂTENI, COM. PĂULIŞ, JUD. ARAD „

COMUNA PAULIS

26 Febr. 2024

11.913.224 lei

16:00

Achiziționare dezinfectanți (4 loturi)

SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

26 Febr. 2024

2.347.500 lei

16:00

Lucrări de reparaţii curente la clădirile cu destinaţia de fond locativ, spaţii cu altă destinaţie, sedii ale administraţiei şi sedii ale Poliţiei Locale din municipiul Arad

MUNICIPIUL ARAD

26 Febr. 2024

90.259.663 lei

16:00

Achizitionarea de materiale didactice in cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA DEZNA

COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)

26 Febr. 2024

98.378 lei

16:00

Achizitionare mobilier scolar in cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DEZNA

COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)

26 Febr. 2024

118.053 lei

16:00

Servicii de paza

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

26 Febr. 2024

478.500 lei

16:00

Execuție lucrări pentru obiectivul CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL SÂNTANA, PRIN EXTINDEREA REȚELEI DE PISTE DE BICICLETE SPRE SATUL APARȚINĂTOR CAPORAL ALEXA ȘI SPRE ZONA INDUSTRIALĂ PE DRUM JUDEȚEAN DJ 791

ORAS SANTANA

27 Febr. 2024

7.958.439 lei

00:59

Servicii de verificare proiect ”Reparaţii capitale pistă de atletism Stadion Gloria Arad”

MUNICIPIUL ARAD

28 Febr. 2024

15.000 lei

16:00

Obiectul prezentului contract de achiziție publică constă în achiziția și contractarea lucrarilor de constructii, conform proiectului tehnic și a documentelor anexate, aferente obiectivului de investitii “ÎNFIINȚARE CENTRE DE APORT VOLUNTAR PENTRU DEȘEURI ÎN ORAȘ SÂNTANA ȘI SAT APARȚINĂTOR CAPORAL ALEXA”, finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliență

ORAS SANTANA

29 Febr. 2024

2.475.673 lei

16:00

Achiziționarea alimentelor necesare desfășurării activității Cantinei LICEULUI SPECIAL ,,SFANTA MARIA,,ARAD “ - 5 loturi

LICEUL SPECIAL " SFANTA MARIA" ARAD

01 Mart. 2024

772.477 lei

16:00

CONSTRUIRE PISTA DE BICICLETE INTRE LOCALITATEA PANCOTA SI LOCALITATEA MADERAT, ORAS PANCOTA, JUDETUL ARAD

ORAS PANCOTA

01 Mart. 2024

3.394.884 lei

16:00

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ,,Construirea unei piste de biciclete care leagă localitățile Țela și Bacău de Mijloc”

COMUNA BATA

01 Mart. 2024

1.427.752 lei

16:00

Achiziționare dronă, în cadrul proiectului ”Sistem inteligent de management local în comuna Vărădia de Mureș, județ Arad”

COMUNA VARADIA DE MURES

04 Mart. 2024

365.000 lei

16:00

„ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a școlii gimnaziale Zărand”(4 loturi)

COMUNA ZARAND

04 Mart. 2024

587.316 lei

16:00

Furnizare mobilier I11 necesar pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar apartinand UAT Comuna Tarnova, jud. Arad”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4419”, contract de finantare nr. 2208DOT/2023

COMUNA TARNOVA (PRIMARIA LOCALITATII TARNOVA)

04 Mart. 2024

422.020 lei

16:00

Pneuri

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

04 Mart. 2024

440.000 lei

16:00

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ,, Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete în Orașul Ineu, județul Arad”

ORASUL INEU

04 Mart. 2024

3.009.730 lei

16:00

Proiect tehnic, detalii de execuție, documentație DTAC, obținere avize, acorduri și autorizații, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții "Modernizare Bloc Operator Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad"

SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

04 Mart. 2024

758.990 lei

16:00

Achiziționarea alimentelor necesare preparării si asigurarii hranei elevilor care servesc masa în regim semiinternat, şcolarizaţi în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad “ - 5 loturi

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ARAD

05 Mart. 2024

525.000 lei

16:00

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din UAT Siria

COMUNA SIRIA

05 Mart. 2024

749.148 lei

16:00

Servicii de paza

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

05 Mart. 2024

478.500 lei

16:00

"Amenajare pista de biciclete in orasul Nadlac, judetul Arad"

ORASUL NADLAC

07 Mart. 2024

13.048.250 lei

16:00

“Actualizare PUG si transpunere în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de urbanism, in orasul Chisineu Cris, judetul Arad”

ORASUL CHISINEU CRIS

08 Mart. 2024

511.960 lei

16:00

Execuție lucări pentru proiectul ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA OLARI, JUDEȚUL ARAD”, cod proiect C3I1A0122000480 - finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A

COMUNA OLARI (PRIMARIA COMUNEI OLARI)

08 Mart. 2024

2.152.099 lei

16:00

Obiectul prezentului contract de achiziție publică constă în achiziția și contractarea lucrarilor de constructii, conform proiectului tehnic și a documentelor anexate, aferente obiectivului de investitii “ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, LICEUL ȘTEFAN HELL – CORP STR. CÂMPULUI NR. 107”

ORAS SANTANA

08 Mart. 2024

6.125.800 lei

16:00

Obiectul prezentului contract de achiziție publică constă în achiziția și contractarea lucrarilor de constructii, conform proiectului tehnic și a documentelor anexate, aferente obiectivului de investitii “ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, LICEUL ȘTEFAN HELL – CORP STR. CÂMPULUI NR. 107”

ORAS SANTANA

08 Mart. 2024

6.125.800 lei

16:00

„Amenajare centru de colectare cu aport voluntar in orasul Nadlac, judetul Arad”

ORASUL NADLAC

08 Mart. 2024

2.152.562 lei

16:00

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Conducta de aductiune apa Arad-Vladimirescu, judetul Arad"

COMUNA VLADIMIRESCU

08 Mart. 2024

3.756.020 lei

16:00

servicii de paza

MUNICIPIUL ARAD

11 Mart. 2024

44.615.760 lei

16:00

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional ,,Înființare centru de colectare selectivă, prin aport voluntar în oraș Ineu, jud. Arad”

ORASUL INEU

11 Mart. 2024

2.301.074 lei

16:00

Achiziție microbuz nepoluant de transport persoane

COMUNA SIRIA

11 Mart. 2024

1.230.675 lei

16:00

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Reabilitare si eficientizare energetica internat si cantina liceul Ioan Buteanu Gurahonț”

COMUNA GURAHONT

11 Mart. 2024

3.484.471 lei

16:00

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DIN CADRUL PROIECTULUI “ DIGITALIZAREA UAV-UNIVERSITATEA 5.0”

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD

11 Mart. 2024

9.028.873 lei

16:00

Reabilitarea unor străzi și a drumurilor comunale DC 91 și DC 94 din Comuna Șiria, jud. Arad

COMUNA SIRIA

13 Mart. 2024

15.998.013 lei

16:00

Servicii de reparații și întreținere aparatură medicală (19 loturi)

SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

15 Mart. 2024

4.057.742 lei

16:00

Acord-cadru de Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare terenuri, imobile construcții, respectiv verificarea studiilor de oportunitate

MUNICIPIUL ARAD

21 Mart. 2024

2.454.800 lei

16:00

Achiziție de echipamente digitale pentru unitățile de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Arad: Lot 1 Display interactiv, laptop şi All in one, Lot 2 Imprimantă multifuncţională, Lot 3 Echipamente periferice.

CONSILIUL JUDETEAN ARAD

21 Mart. 2024

5.341.246 lei

16:00

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Orașul Chișineu-Criș”(22 de loturi)

ORASUL CHISINEU CRIS

26 Mart. 2024

2.447.382 lei

16:00

Achizitionare microbuz nepoluant si statie de incarcare lenta in cadrul proiectului “Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public, in comuna Iratoșu, judetul Arad „C10-I1.1-65 Achizitie microbuz nepoluant si statie de incarcare lenta , finantat prin PNRR – Componenta C10 – Fondul local”, Contract de finantare nr. 134757/28.11.2022

COMUNA IRATOSU

27 Mart. 2024

1.230.675 lei

16:00

PT, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic” Str. I. Fluieraș nr. 10C, Arad

MUNICIPIUL ARAD

28 Mart. 2024

28.247.472 lei

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app