Licitații active din Ialomiţa

16:00

Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul „REABILITARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIULUI URZICENI – APLICATIA 5 B – LICEUL TEHNOLOGIC-CORP LICEU”

MUNICIPIUL URZICENI

22 Febr. 2024

2.507.059 lei

16:00

Execuție lucrări pentru investiția: "ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDEȚUL IALOMIȚA", inclusiv organizarea de șantier

COMUNA SCANTEIA

22 Febr. 2024

2.634.835 lei

00:59

Furnizare furnituri de birou

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA

23 Febr. 2024

4.550 lei

00:59

Furnizare furnituri de birou

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA

23 Febr. 2024

4.550 lei

13:00

Furnizare servicii de verificare si etalonare aparatura dozimetrica

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA BARBU CATARGIU AL JUDETULUI IALOMITA

23 Febr. 2024

7.983 lei

14:00

Servicii de promovare a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

MUNICIPIUL SLOBOZIA

23 Febr. 2024

83.500 lei

14:30

Servicii de supervizare lucrări execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”, cod proiect C5-B2.1.a-1594

MUNICIPIUL SLOBOZIA

23 Febr. 2024

30.000 lei

14:30

Servicii de Supervizare lucrări execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu”, cod proiect C5-B2.1.a-1566

MUNICIPIUL SLOBOZIA

23 Febr. 2024

60.000 lei

00:59

Servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea Cererii de finanţare și a documentației aferente obiectivului: „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”.

JUDETUL IALOMITA

26 Febr. 2024

30.000 lei

16:00

“RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PUBLICE CORP C6 – LOCALITATEA COCORA” – PNRR/2022/C10/Fondul Local

COMUNA COCORA

26 Febr. 2024

1.858.344 lei

16:00

execuţia lucrărilor de construcții și instalații si furnizare de echipamente care necesita montaj pentru obiectivul de investitii „Renovare energetica a cladirii publice din Judetul Ialomita, Municipiul Fetesti,str.Calarasi nr.261”

MUNICIPIUL FETESTI

26 Febr. 2024

578.438 lei

16:00

execuţia lucrărilor de construcții și instalații si furnizare de echipamente care necesita montaj pentru obiectivul de investitii „Renovare energetica a cladirii publice din Judetul Ialomita, Municipiul Fetesti,str.Calarasi nr.261”

MUNICIPIUL FETESTI

26 Febr. 2024

578.438 lei

16:00

Servicii de proiectare și inginerie conform deviz general și lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții- ,, Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia"

JUDETUL IALOMITA

26 Febr. 2024

5.675.064 lei

16:00

Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul „REABILITARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIULUI URZICENI – APLICATIA 6A – SEDIUL PRIMARIEI”

MUNICIPIUL URZICENI

26 Febr. 2024

2.542.053 lei

16:00

Proiectare și execuție lucrări pentru investiția: "ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN RISC DE SEPARARE DE FAMILIE ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDEȚUL IALOMIȚA"

COMUNA SCANTEIA

26 Febr. 2024

1.474.403 lei

16:00

Execuție lucrări aferente proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594 finanțat prin P.N.R.R.

MUNICIPIUL SLOBOZIA

26 Febr. 2024

2.966.638 lei

16:00

Executie lucrari pentru investitia: ,, RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL GARBOVI, COMUNA GARBOVI, JUDETUL IALOMIȚA”

COMUNA GARBOVI (CONSILIUL LOCAL GARBOVI)

27 Febr. 2024

3.052.438 lei

16:00

Executie lucrari pentru investitia: ,, RENOVARE ENERGETICA MODERATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GARBOVI, JUDEȚUL IALOMIȚA”

COMUNA GARBOVI (CONSILIUL LOCAL GARBOVI)

27 Febr. 2024

3.740.563 lei

17:00

Servicii de imprimare, copiere și scanare în regim full-service

MUNICIPIUL SLOBOZIA

27 Febr. 2024

70.000 lei

16:00

Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul „REABILITARE ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIULUI URZICENI – APLICATIA 6B – CLADIRE BIROURI”

MUNICIPIUL URZICENI

28 Febr. 2024

1.588.979 lei

16:00

Execuție lucrări de construcții și instalații si furnizare de utilaje și echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj” in cadrul proiectului cu titlul : „Renovare energetica a cladirii publice din judetul Ialomița, Municipiul Fetesti, strada Calarasi nr. 229-Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazu" - Corp B”, finanțat prin PNRR , în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

MUNICIPIUL FETESTI

28 Febr. 2024

1.135.706 lei

16:00

Execuție lucrări, aferente proiectului de investiții “Creșterea eficienței energetice Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”, Proiect nr.C5-B2.1.a-1566 finanțat prin P.N.R.R.

MUNICIPIUL SLOBOZIA

28 Febr. 2024

16.115.836 lei

16:00

EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții “Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” – Comuna Dridu, Județul Ialomița.

COMUNA DRIDU (PRIMARIA DRIDU)

28 Febr. 2024

424.951 lei

16:00

Reactivi chimici

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA

29 Febr. 2024

1.003.513 lei

16:00

Execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj pentru obiectivul de investitii „ Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc 12 PP din din Municipiul Fetești, str. Ardealului”

MUNICIPIUL FETESTI

29 Febr. 2024

932.527 lei

16:00

Execuția Lucrărilor de modernizare a plotului de irigatii SPP 2, în cadrul proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII PE SUPRAFATA O.U.A.I. VLADENI SPP2, JUDETUL IALOMITA”.

OUAI VLADENI SPP2

29 Febr. 2024

7.998.032 lei

16:00

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului “MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA FACAENI, JUDETUL IALOMITA”

COMUNA FACAENI

01 Mart. 2024

7.868.851 lei

16:00

Materiale de laborator

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA

01 Mart. 2024

259.365 lei

16:00

Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BORANESTI, JUDET IALOMITA"

COMUNA BORANESTI

01 Mart. 2024

20.905.296 lei

16:00

Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții “ REABILITARE SISTEM RUTIER STRAZI IN COMUNA MOLDOVENI”

COMUNA MOLDOVENI (PRIMARIA COMUNEI MOLDOVENI IALOMITA)

04 Mart. 2024

2.809.582 lei

16:00

Amenajare cai de acces pietonal si trotuare” comuna Bucu, judetul Ialomița

COMUNA BUCU JUDETUL IALOMITA (CONSILIUL LOCAL)

04 Mart. 2024

1.128.840 lei

16:00

Achizitionarea de Utilaj cu echipaniente prin Programul Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2023

COMUNA COSERENI

04 Mart. 2024

391.450 lei

16:00

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul “Reabilitare si Modernizare Dispensar uman in Comuna Gheorghe Doja, Judetul Ialomita”

COMUNA GHEORGHE DOJA (PRIMARIA COMUNEI GHEORGHE DOJA)

05 Mart. 2024

1.540.577 lei

15:00

Lucrari de infiintare trotuare in Comuna Albesti

COMUNA ALBESTI

06 Mart. 2024

487.740 lei

16:00

Executie lucrari pentru investitia I.2- Construirea de locuințe Nzeb plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști de sănătate și învățământ aferente proiectului: “CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU SPECIALISTI IN COMUNA SCANTEIA, JUDETUL IALOMITA”

COMUNA SCANTEIA

06 Mart. 2024

903.366 lei

16:00

Executie lucrari de constructii si instalatii si furnizarea de utilaje și echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj aferente obiectivului de investitii „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE BLOC NR. 9 DIN MUNICIPIUL FETEȘTI, STR. CĂLĂRAȘI”, finantat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1

MUNICIPIUL FETESTI

07 Mart. 2024

2.233.545 lei

16:00

Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții “ ASFALTARE STRAZI IN INTERIORUL LOCALITATII MAIA, JUDETUL IALOMITA”

COMUNA MAIA

08 Mart. 2024

9.165.415 lei

16:00

„Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA GRINDU, JUDETUL IALOMITA"

COMUNA GRINDU

08 Mart. 2024

21.201.097 lei

16:00

„Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului INFIINTARE STATIE DE EPURARE IN COMUNA MAIA, JUDETUL IALOMITA"

COMUNA MAIA

08 Mart. 2024

3.026.400 lei

16:00

Executie lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului cu titlul : ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL FETEȘTI, finanțat prin PNRR , Componenta 3 - Managementul deseurilor , Investitia I1 - Dezvoltarea,modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia I1.A.

MUNICIPIUL FETESTI

08 Mart. 2024

2.431.197 lei

16:00

Achizitie de executie lucrari pentru obiectivul de investiție "REABILITARE MODERATA A CLADIRII SCOLII GENERALA CU CLS I-VIII, CORP A PENTRU IMBUNATATIREA FURNIZARII SERVICIILOR PUBLICE IN COMUNA GRINDU, JUDETUL IALOMITA"

COMUNA GRINDU

08 Mart. 2024

1.913.753 lei

16:00

„Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ IN COMUNA MAIA, JUDETUL IALOMITA"

COMUNA MAIA

08 Mart. 2024

14.744.528 lei

16:00

Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investiții “ Modernizare strazi de interes local in comuna Dridu, judetul Ialomita”

COMUNA DRIDU (PRIMARIA DRIDU)

08 Mart. 2024

14.147.842 lei

16:00

Achiziția cu mobilier și materiale didactice a sălilor de clasă științe (fizică,chimie,biologie,multidisciplinare),cabinetelor școlare,cabinetelor de asistență psihopedagogică, sălilor de sport și atelierelor de practică,aferente obiectivului cu titlul:”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din județul Ialomița”- LOT 6 si LOT 10

JUDETUL IALOMITA

11 Mart. 2024

1.147.599 lei

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app