Licitații active din Brăila

13:00

invitatie de participare achizitie de medicamente

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA

04 Mart. 2024

62.435 lei

13:00

Achizitie detergent automat

UNITATEA MILITARA 01764

04 Mart. 2024

4.900 lei

16:00

Furnizare materiale didactice pentru sala de sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” BRĂILA

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

04 Mart. 2024

49.189 lei

16:00

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA CU CLASELE I-VIII – VALEA CANEPII”

COMUNA UNIREA

04 Mart. 2024

2.349.921 lei

16:00

FURNIZARE MOBILIER ȘI MATERIALE DIDACTICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA STANCUTA

04 Mart. 2024

413.184 lei

16:00

Furnizare echipamente și materiale didactice specifice pentru cabinetul multidisciplinar în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul de Arte ‚Hariclea Darclee’

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE"BRAILA

04 Mart. 2024

49.100 lei

16:00

FFurnizare dotări pentru laborator ,în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul Național ,Nicolae Iorga”.

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE IORGA"

04 Mart. 2024

117.817 lei

16:00

Furnizare dotare laborator chimie în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRĂILA

LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA

04 Mart. 2024

118.000 lei

16:00

Furnizare -Dotare Laborator Stiinte in cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA"FANUS NEAGU"

04 Mart. 2024

117.512 lei

16:00

Furnizare dotări Cabinet Limba si comunicare în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" BRAILA

04 Mart. 2024

48.728 lei

16:00

Furnizare materiale didactice și echipament sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național ”Ana Aslan”

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"

04 Mart. 2024

26.230 lei

16:00

Achiziție echipamente TIC în cadrul proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din orașul IANCA, jud. BRĂILA”

ORASUL IANCA

04 Mart. 2024

746.776 lei

16:00

Furnizare materiale didactice cabinet în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Școala Gimnazială Nikos Kazantzakis.

SCOALA GIMNAZIALA NIKOS KAZANTZAKIS

04 Mart. 2024

9.710 lei

16:00

FURNIZARE ECHIPAMENTE DIGITALE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA STANCUTA

04 Mart. 2024

329.561 lei

16:00

Dotare laborator în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Laborator Psihopedagogic

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” BRAILA

04 Mart. 2024

29.614 lei

17:30

Lucrari dec reparatii subsol Piata Hala Centrala

27338691 SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

04 Mart. 2024

75.000 lei

16:00

acord cadru servicii de catering

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA

05 Mart. 2024

749.385 lei

16:00

Furnizare dotări pentru atelier de practică în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul Economic ”Ion Ghica”Brăila

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"

05 Mart. 2024

325.925 lei

16:00

Furnizare dotări pentru laboratorul de stiinte în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”.

SCOALA GIMNAZIALA "AL.I.CUZA" BRAILA

05 Mart. 2024

81.746 lei

16:00

Furnizare materiale didactice pentru ATELIER în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Liceul Tehnologic „Panait Istrati”.

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI"

05 Mart. 2024

329.548 lei

16:00

Servicii de pază și întreținere a Centrului de informare și vizitare

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BALTA MICA A BRAILEI R.A.

05 Mart. 2024

300.000 lei

16:00

Furnizare dotări Cabinet psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru LICEUL CU PROGRAM SPORTIV.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA

05 Mart. 2024

39.086 lei

16:00

Furnizare dotări pentru laborator stiinte în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic Anghel Saligny Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

05 Mart. 2024

44.222 lei

15:03

Achizitie lucrari (carti)

BIBLIOTECA JUDETEANA "PANAIT ISTRATI" BRAILA

06 Mart. 2024

6.928 lei

16:00

”Servicii de publicitate media”

MUNICIPIUL BRAILA

06 Mart. 2024

415.648 lei

16:00

Achizitie mobilier in cadrul proiectului ,, DOTAREA CU MOBILIER,MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII PROFESIONALE EMIL DRAGAN, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILA”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI GRADISTEA BRAILA

06 Mart. 2024

303.655 lei

16:00

Furnizare mobilier specific si materiale didactice specifice pentru LABORATOR ȘTIINȚE, în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ..ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”

SCOALA CU CLS I VIII " I.L. CARAGIALE"

06 Mart. 2024

104.636 lei

16:00

Furnizare dotări materiale didactice specifice pentru SALA SPORT în cadrul proiectului «Educație pentru performanță»

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN"

06 Mart. 2024

4.196 lei

16:00

Furnizare dotări pentru Laboratorul de științe în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”A.S. PUȘKIN” BRĂILA

SCOALA CU CLS. I-VIII "ALEXANDR SERGHEEVICI PUSKIN"

06 Mart. 2024

118.020 lei

16:00

Achizitie servicii de proiectare si executie lucrari "Modernizare drumuri publice din interiorul localitatilor Boarca, Constantinesti, Mihail Kogalniceanu si Ramnicelu, comuna Ramncelu, judet Braila"

COMUNA RIMNICELU

06 Mart. 2024

2.450.193 lei

16:00

Furnizare dotări pentru Cabinet, în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul Național ,Nicolae Iorga”.

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE IORGA"

06 Mart. 2024

42.117 lei

16:00

Achizitia publica pentru furnizarea de inputuri la SCDA Braila

STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA BRAILA

06 Mart. 2024

331.458 lei

16:00

Furnizare dotări pentru laboraturul de stiinte în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială Radu Tudoran

SCOALA GIMNAZIALA "RADU TUDORAN"BRAILA

06 Mart. 2024

101.537 lei

16:00

Furnizare materiale didactice pentru SPORT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Brăila

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D.NENITESCU"BRAILA

06 Mart. 2024

25.300 lei

15:00

INSTRUMENT MUZICAL - CORNI FRANCEZI

FILARMONICA "LYRA-GEORGE CAVADIA" BRAILA

07 Mart. 2024

41.500 lei

15:00

INSTRUMENT MUZICAL - TROMBON

FILARMONICA "LYRA-GEORGE CAVADIA" BRAILA

07 Mart. 2024

20.500 lei

00:59

Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”

MUNICIPIUL BRAILA

08 Mart. 2024

50.974 lei

00:59

Furnizare mobilier în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”

MUNICIPIUL BRAILA

08 Mart. 2024

72.296 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul National ,,Nicolae Bălcescu” Brăila

COLEGIUL NATIONAL N. BALCESCU

08 Mart. 2024

275.458 lei

16:00

Furnizare echipamente și materiale didactice specifice pentru cabinet sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul cu Program Sportiv Brăila.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA

08 Mart. 2024

43.680 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului „Educație pentru performanță” – pentru Grădinița cu program prelungit nr.7, Brăila

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7

08 Mart. 2024

157.200 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2

08 Mart. 2024

196.400 lei

16:00

Furnizare dotări pentru săli de clasă în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”.

SCOALA GIMNAZIALA "AL.I.CUZA" BRAILA

08 Mart. 2024

71.850 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRĂILA

LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA

08 Mart. 2024

353.808 lei

16:00

Furnizare dotări pentru cabinetul psihopedagogic, în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"

08 Mart. 2024

29.614 lei

16:00

Furnizare mobilier și materiale didactice pentru LABORATORUL DE ȘTIINȚE în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național ”Ana Aslan”

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"

08 Mart. 2024

73.603 lei

16:00

Furnizare dotări Laborator stiinte în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" BRAILA

08 Mart. 2024

117.710 lei

16:00

Furnizare dotări pentru cabinet multidisciplinar în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau” Braila

LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND NICOLAU"BRAILA

08 Mart. 2024

49.183 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru GRĂDINIȚA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR. 49

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR.49

08 Mart. 2024

78.000 lei

16:00

Furnizare dotari pentru Laborator în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL"

08 Mart. 2024

117.892 lei

16:00

Furnizare dotări pe loturi pentru cabinet psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimazială ,,Fănuș Neagu” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA"FANUS NEAGU"

08 Mart. 2024

29.614 lei

16:00

Furnizare materiale didactice pentru SPORT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Liceul Tehnologic „Panait Istrati”.

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI"

08 Mart. 2024

49.185 lei

00:59

Servicii de proiectare-verificator proiecte : Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE), la obiectivul de investiții „ Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”

MUNICIPIUL BRAILA

09 Mart. 2024

5.000 lei

16:00

Servicii de întreținere si reparații a sistemelor de semaforizare din municipiul Brăila

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA

11 Mart. 2024

252.000 lei

16:00

Dotare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMAZIALĂ ”VASILE ALECSANDRI” BRĂILA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE ALECSANDRI" BRAILA

11 Mart. 2024

369.964 lei

16:00

“Educație pentru performanță”,ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” CABINET SPORT

SCOALA GIMNAZIALA "VLAICU VODA "

11 Mart. 2024

49.181 lei

16:00

Servicii de proiectare - Faza II, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului “ Renovare energetica a imobilului amplasat pe Calea Galati nr.346- corp C2”

MUNICIPIUL BRAILA

11 Mart. 2024

4.454.935 lei

16:00

Furnizare echipamente pentru dotarea cabinetului psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru Liceul de Arte ‚Hariclea Darclee’

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE"BRAILA

11 Mart. 2024

36.608 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Grădinița cu program prelungit nr.47, Brăila

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47 BRAILA

11 Mart. 2024

152.300 lei

16:00

Furnizare mobilier și materiale didactice în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială „Ion Băncilă”.

SCOALA GIMNAZIALA " ION BANCILA "

11 Mart. 2024

295.050 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea”.

SCOALA GIMNAZIALA "NEDELCU CHERCEA"

11 Mart. 2024

400.892 lei

16:00

FURNIZARE MATERIALE DIDACTICE NECESARE DOTĂRII SĂLILOR DE CLASĂ, LABORATORULUI DE CHIMIE, CABINETULUI PSIHOPEDAGOGIC ȘI ATELIERULUI DE PRACTICĂ DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC GEORGE VÂLSAN, ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITATILOR PREVAZUTE IN ACEST SCOP, PRIN PROIECTUL FINANȚAT ÎN CADRUL COMPONENTEI C-15 DIN PNRR

ORASUL FAUREI

11 Mart. 2024

385.254 lei

17:00

CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU PENTRU BJ BUZAU

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-EST (OIRPECU - REGIUNEA SUD-EST)

11 Mart. 2024

204.135 lei

17:05

CONTRACT DE INCHIRIERE SEDIU BJ CONSTANTA

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-EST (OIRPECU - REGIUNEA SUD-EST)

11 Mart. 2024

183.721 lei

17:08

CONTRACT DE INCHIRIERE SEDIU BJ TULCEA

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-EST (OIRPECU - REGIUNEA SUD-EST)

11 Mart. 2024

155.250 lei

00:30

Servicii de adapostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare in adapost, de pe aria administrativ - teritoriala a judetului Braila

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

12 Mart. 2024

70.028 lei

13:00

Servicii de paza

27338691 SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA

12 Mart. 2024

417.200 lei

16:00

Furnizare dotări pentru cabinet metodic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”.

SCOALA GIMNAZIALA "AL.I.CUZA" BRAILA

12 Mart. 2024

17.115 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA”

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"

12 Mart. 2024

349.382 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Grădinița cu program prelungit nr. 51 Brăila

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 51

12 Mart. 2024

110.400 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Brăila

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

12 Mart. 2024

175.300 lei

16:00

Furnizare dotări pentru sala de sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY BRĂILA

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

12 Mart. 2024

49.164 lei

16:00

Furnizare dotari pentru cabinet multifuncțional în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”

COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" BRAILA

12 Mart. 2024

44.947 lei

16:00

Achizitie echipamente digitale in cadrul proiectului de investitii "„Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ramnicelu”, comuna Ramnicelu, judet Braila

COMUNA RIMNICELU

12 Mart. 2024

306.970 lei

16:00

Achizitie mobilier in cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Racovita" comuna Racovita judet Braila

COMUNA RACOVITA

13 Mart. 2024

119.080 lei

16:00

Furnizare materiale didactice pentru Sala sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat de PNRR, pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”A.S.PUSKIN”, BRĂILA

SCOALA CU CLS. I-VIII "ALEXANDR SERGHEEVICI PUSKIN"

13 Mart. 2024

49.180 lei

16:00

Achizitie echipamente digitale IT in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Racovita, județ Braila”

COMUNA RACOVITA

13 Mart. 2024

214.116 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul National Pedagogic „D.P.Perpessicius” Braila

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” BRAILA

13 Mart. 2024

196.756 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

13 Mart. 2024

216.000 lei

16:00

Furnizare mobilier sali de clasa în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR Liceul Teoretic ,,Mihail Sebastian” Brăila

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN"

13 Mart. 2024

227.058 lei

09:00

DALI pentru obiectivul,,Reabilitare si amenajare ca spatiu arhiva-Cladire policlinica pav D

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

14 Mart. 2024

42.016 lei

11:00

Expertiza +Solutie tehnica +DALI pentru reabilitare/Extindere si modernizare prosectura- Anatomie Patologica

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA

14 Mart. 2024

42.016 lei

16:00

Servicii de proiectare faza II, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului “Renovare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr.51”

MUNICIPIUL BRAILA

14 Mart. 2024

3.216.319 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” BRĂILA

SCOALA GIMNAZIALA " MIHAI EMINESCU"

14 Mart. 2024

221.715 lei

16:00

Furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea”.

SCOALA GIMNAZIALA "NEDELCU CHERCEA"

14 Mart. 2024

117.257 lei

16:00

Furnizare mobilier săli de clasă în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic Anghel Saligny Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

14 Mart. 2024

472.212 lei

16:00

Achizitie materiale didactice in cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Racovita" comuna Racovita judet Braila

COMUNA RACOVITA

14 Mart. 2024

191.140 lei

16:00

Furnizare dotări pentru laborator științe în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”

COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" BRAILA

14 Mart. 2024

114.510 lei

16:00

ACHIZITIE MATERIALE DIDACTICE IN CADRUL PROIECTULUI ,, DOTAREA CU MOBILIER,MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII PROFESIONALE EMIL DRAGAN, COMUNA GRADISTEA, JUDETUL BRAILA”Contract de finanțare nr. 665DOT/2023 COD F-PNRR-DOTARI-2023-2409

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI GRADISTEA BRAILA

14 Mart. 2024

441.358 lei

16:00

Furnizare mobilier școlar și materiale didactice săli clasă în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială Nikos Kazantzakis.

SCOALA GIMNAZIALA NIKOS KAZANTZAKIS

14 Mart. 2024

57.120 lei

17:00

Lucrari de reabilitare nava de pasageri Lacu Sarat

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI SI ADMINISTRARE PORTUARA BRAILA

14 Mart. 2024

658.500 lei

16:00

Furnizare dotari pentru Cabinet în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL"

15 Mart. 2024

49.144 lei

16:00

Furnizare dotări Cabinet comunicare în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA MIHU DRAGOMIR

15 Mart. 2024

45.292 lei

16:00

SERVICIU PRELUARE SI VALORIFICARE DESEURI

BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA

15 Mart. 2024

25.000 lei

16:00

Servicii de proiectare - Faza II, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului “ Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.7 Lizuca”

MUNICIPIUL BRAILA

15 Mart. 2024

3.940.819 lei

16:00

Furnizare mobilier și materiale didactice săli clasă, în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazailă Vlaicu Vodă.

SCOALA GIMNAZIALA "VLAICU VODA "

15 Mart. 2024

472.043 lei

16:00

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA

15 Mart. 2024

13.035.352 lei

16:00

Lucrare de interventie fara autorizatie de construire la Bloc alimentar

PENITENCIARUL BRAILA

15 Mart. 2024

817.083 lei

16:00

Servicii de proiectare - realizare documentație tehnico economică faza II și execuție lucrări pentru proiectul „Renovare Energetică a Blocului C1, str.Tineretului, nr. 36, Brăila” prin Programul Regional Sud Est 2021-2027

MUNICIPIUL BRAILA

15 Mart. 2024

4.710.711 lei

16:00

Furnizare dotari pentru cabinet psihopedagogie în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”

COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" BRAILA

15 Mart. 2024

31.569 lei

16:00

MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA BĂRĂGANUL, JUDEȚUL BRĂILA

COMUNA BARAGANUL

15 Mart. 2024

9.467.801 lei

16:00

Furnizare materiale didactice în cadrul proiectului “Educație pentru performanță”-cabinet geografie, pentru Scoala Gimnaziala”Ion Creanga”

SCOALA "ION CREANGA" BRAILA

15 Mart. 2024

9.129 lei

16:00

Furnizare mobilier săli clasă în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul Național ”Nicolae Iorga ” Brăila

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE IORGA"

15 Mart. 2024

490.932 lei

16:00

Furnizare dotări pentru cabinetul psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru LICEUL TEHNOLOGIC ”EDMOND NICOLAU” BRĂILA CABINET PSIHOPEDAGOGIC

LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND NICOLAU"BRAILA

15 Mart. 2024

49.183 lei

16:00

Furnizare dotări pentru laboratorul de științe în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ”

SCOALA GIMNAZIALA "VLAICU VODA "

15 Mart. 2024

117.886 lei

16:00

Furnizare dotări pentru Laborator în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic „Panait Istrati”

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI"

15 Mart. 2024

118.051 lei

16:00

Furnizare mobilier și materiale didactice Cabinet Psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național ”Ana Aslan”

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"

15 Mart. 2024

21.975 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul de Arte ‚Hariclea Darclee’

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE"BRAILA

15 Mart. 2024

432.075 lei

16:00

Achizitie carburant auto (motorina si benzina) pe baza de card

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA -ACTIVITATE ECONOMICA

18 Mart. 2024

378.151 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național ”Ana Aslan”.

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"

18 Mart. 2024

190.812 lei

16:00

Servicii de proiectare : asistența tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări, la obiectivul de investiții „ Reabilitare ceas de orientare publică, Piața Traian nr. 1”

MUNICIPIUL BRAILA

18 Mart. 2024

2.903.017 lei

16:00

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Soseaua Buzaului nr.2”

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

18 Mart. 2024

44.966.617 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI”

SCOALA CU CLASELE I - VIII "SFANTUL ANDREI" BRAILA

19 Mart. 2024

233.700 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA"FANUS NEAGU"

19 Mart. 2024

98.215 lei

16:00

Furnizare dotări cabinet psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic Anghel Saligny Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY"

19 Mart. 2024

29.614 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială Radu Tudoran

SCOALA GIMNAZIALA "RADU TUDORAN"BRAILA

19 Mart. 2024

254.364 lei

16:00

Furnizare dotări pentru cabinet psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza”.

SCOALA GIMNAZIALA "AL.I.CUZA" BRAILA

19 Mart. 2024

18.291 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Grădinița cu program prelungit nr. 37 Brăila

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 37 "DUMBRAVA MINUNATA" BRAILA

20 Mart. 2024

39.330 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALA ”GEORGE COȘBUC” , STRUCTURA ȘCOLII GIMNAZIALE ”A.S.PUȘKIN”, BRĂILA

SCOALA CU CLS. I-VIII "ALEXANDR SERGHEEVICI PUSKIN"

20 Mart. 2024

225.757 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru Grădinița cu program prelungit nr. 6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

20 Mart. 2024

37.800 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL"

20 Mart. 2024

216.194 lei

16:00

Furnizare mobilier săli clasă în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru LICEUL CU PROGRAM SPORTIV.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA

20 Mart. 2024

183.732 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”A.S.PUȘKIN”, BRĂILA

SCOALA CU CLS. I-VIII "ALEXANDR SERGHEEVICI PUSKIN"

20 Mart. 2024

314.615 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

20 Mart. 2024

236.000 lei

16:00

Dotare cabinet în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius”

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” BRAILA

20 Mart. 2024

49.189 lei

16:00

Furnizare materiale didactice pentru sala de sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” BRĂILA

SCOALA GIMNAZIALA " MIHAI EMINESCU"

20 Mart. 2024

28.420 lei

16:00

Furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” CABINET PSIHOPEDAGOGIC

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

20 Mart. 2024

29.614 lei

16:00

Furnizare mobilier si materiale didactice în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Scoala Gimnaziala”Ion Creanga”

SCOALA "ION CREANGA" BRAILA

20 Mart. 2024

177.025 lei

16:00

Furnizare dotari cabinet psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Brăila

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D.NENITESCU"BRAILA

20 Mart. 2024

29.614 lei

16:00

Furnizare dotări Laborator stiinte în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila.

SCOALA GIMNAZIALA MIHU DRAGOMIR

20 Mart. 2024

116.098 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 56

21 Mart. 2024

136.800 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39 BRĂILA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39

21 Mart. 2024

157.200 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ..ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”

SCOALA CU CLS I VIII " I.L. CARAGIALE"

21 Mart. 2024

510.602 lei

16:00

Furnizare dotari pentru Cabinet legislatie rutiera în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Liceul Tehnologic „Panait Istrati”

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI"

22 Mart. 2024

49.186 lei

16:00

Furnizare material didactic pentru săli de sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic” Edmond Nicolau ” Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND NICOLAU"BRAILA

22 Mart. 2024

49.186 lei

16:00

Furnizare materiale didactice specifice pentru SALA SPORT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” Liceul Teoretic ,,Panait Cerna” Brăila.

LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA

22 Mart. 2024

49.000 lei

16:00

Furnizare dotări Cabinet psihopedagogic în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Şcoala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA MIHU DRAGOMIR

22 Mart. 2024

32.014 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL”

SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL

26 Mart. 2024

452.532 lei

16:00

Furnizare mobilier specific si materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale, pentru dotare CABINET FONIC - STUDIUL LIMBILOR MODERNE în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ..ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”, Str. Progresului, Nr.7

SCOALA CU CLS I VIII " I.L. CARAGIALE"

26 Mart. 2024

48.012 lei

16:00

Furnizare mobilier sali de clasa in cadrul Proiectului Educatie pentru performanta

COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" BRAILA

26 Mart. 2024

661.565 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială ”Mihu Dragomir” Brăila.

SCOALA GIMNAZIALA MIHU DRAGOMIR

26 Mart. 2024

276.176 lei

16:00

Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA "AL.I.CUZA" BRAILA

26 Mart. 2024

133.290 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR" BRAILA

26 Mart. 2024

452.476 lei

13:00

Prestări servicii de eutanasiere câini fără stăpân la adăpostul din localitatea Unirea, jud. Brăila.

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA

27 Mart. 2024

7.563 lei

16:00

Furnizare de dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT CABINET SPORT

SCOALA CU CLASELE I - VIII "SFANTUL ANDREI" BRAILA

28 Mart. 2024

49.020 lei

16:00

Furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT CABINET

SCOALA CU CLASELE I - VIII "SFANTUL ANDREI" BRAILA

28 Mart. 2024

19.307 lei

16:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” BRĂILA

SCOALA GIMNAZIALA ECATERINA TEODOROIU BRAILA

28 Mart. 2024

244.389 lei

16:00

Furnizare dotări pentru Cabinet Psihologie în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finanțat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic „Panait Istrati”

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI"

29 Mart. 2024

49.160 lei

16:00

Furnizare dotari pentru ateliere scolare în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Liceul Tehnologic” Edmond Nicolau ” Brăila

LICEUL TEHNOLOGIC "EDMOND NICOLAU"BRAILA

29 Mart. 2024

329.544 lei

15:00

Furnizare mobilier specific si materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale, pentru dotare CABINET PSIHOLOGIC, în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru ..ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”

SCOALA CU CLS I VIII " I.L. CARAGIALE"

01 Apr. 2024

35.452 lei

15:00

Furnizare mobilier în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Brăila

COLEGIUL TEHNIC"COSTIN D.NENITESCU"BRAILA

02 Apr. 2024

72.920 lei

15:00

Furnizare dotări în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” LOT LABORATOR

SCOALA CU CLASELE I - VIII "SFANTUL ANDREI" BRAILA

02 Apr. 2024

109.346 lei

15:00

Furnizare materiale didactice pentru cabinet sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Școala Gimnazială „Ion Băncilă”

SCOALA GIMNAZIALA " ION BANCILA "

02 Apr. 2024

35.913 lei

15:00

CONTRACT FURNIZARE ALIMENTE 2024-2026

SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA

02 Apr. 2024

976.596 lei

15:00

contract furnizare alimente

SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA

02 Apr. 2024

2.626.408 lei

15:00

Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Scoala Gimnaziala”Ion Creanga”

SCOALA "ION CREANGA" BRAILA

03 Apr. 2024

633.424 lei

15:00

Furnizare echipamente lot cabinet educatie muzicala în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” finațat prin PNRR pentru Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” Brăila

SCOALA GIMNAZIALA"FANUS NEAGU"

04 Apr. 2024

33.440 lei

15:00

Furnizare materiale didactice cabinet sport în cadrul proiectului “Educație pentru performanță” pentru Școala Gimnazială Nikos Kazantzakis.

SCOALA GIMNAZIALA NIKOS KAZANTZAKIS

04 Apr. 2024

18.260 lei

15:00

Servicii de audit energetic, expertiza tehnica si elaborare DALI, in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est ( judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati si Vrancea )

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

08 Apr. 2024

8.807.798 lei

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app