Licitații active din Neamţ

12:38

Concesionarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Moldoveni, județ Neamț.

COMUNA MOLDOVENI (CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI)

15:00

ACORD CADRU FURNIZARE PRODUSE - BITUM RUTIER

RO 4145349 - DRUPO NEAMT S.A.

15:00

Acord cadru furnizare materiale sanitare și materiale de osteosinteză

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN

15:00

ACHIZITIE MOBILIER SCOLAR SI EDUCATIONAL (inclusiv punerea montajul si punerea in functiune) PENTRU INVESTITIA: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII PROFESIONALE DIN COMUNA PETRICANI„

COMUNA PETRICANI

15:00

Servicii de consultanta si de asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacitatii de evaluare a Autoritatii de Management a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

15:00

“Furnizare echipamente digitale-IT pentru implementarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN COMUNA DOBRENI, JUDEȚUL NEAMT PRIN DOTARE SPECIFICĂ”

COMUNA DOBRENI

15:00

FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

15:00

Executie lucrari pentru obiectivul „EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ ETAPA A II-A”

COMUNA DOLJESTI (CONSILIUL LOCAL DOLJESTI)

15:00

Executie lucrari (inslusiv echipamente de specialitate) pentru investitia Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri intelegente la nivelul Comunei Păstrăveni, județul Neamț

COMUNA PASTRAVENI

15:00

Prestarea serviciilor de administrare în regim silvic pentru fondul forestier proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț

COMUNA BICAZU ARDELEAN -JUDETUL NEAMT

12:00

Lucrări de reparare a acoperișului la sediul Postului de Poliție Alexandru cel Bun, construcție P+1, situată în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT

15:00

Lucrări de execuție inel recirculare apă caldă menajeră

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN

15:00

Execuție lucrari (II) la obiectivul: „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE din Municipiul Roman, Fundătura Duzilor, bl.1”

MUNICIPIUL ROMAN

15:00

Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR, ÎN COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

COMUNA BORLESTI

16:00

Achiziția de materiale didactice

COMUNA ROMANI (PRIMARIA COMUNEI ROMANI)

12:00

Sistem de control acces personal și auto și supraveghere video

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT

12:00

Sistem de control acces personal și auto și supraveghere video

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT

14:00

Anunț FURNIZARE DOTĂRI (3 loturi) în cadrul proiectului ,,Investim pentru calitate și diversitate", cod SMIS 130149, prin procedura Negociere fără publicare prealabila a unui anunt de participare

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT

14:00

Dotări Materialele didactice – Truse didactice școlare in cadrul proiectului ,,Dotarea unităților de învățământ din Comuna Trifești, Județul Neamț''

COMUNA TRIFESTI (CONSILIUL LOCAL TRIFESTI)

14:00

Erata la ADV1431651 - Furnizare dotari

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT

15:00

Dotări - materiale didactice in cadrul proiectului ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMANT DIN COMUNA DUMBRAVA ROȘIE, JUDEȚUL NEAMȚ''

COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)

23:59

Servicii de Medicina muncii în vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor ADR Nord-Est

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

15:00

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC201, COMUNA DĂMUC, JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA DAMUC

15:00

Furnizare medicamente

SPITALUL ORASENESC "SF. IERARH NICOLAE"BICAZ

15:00

Furnizare Mobilier si material didactic - in cadrul proiectului ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ'

COMUNA ION CREANGA (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)

15:00

Proiectare, asistență tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 143 ÎN SAT PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ”

COMUNA PANGARATI(CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PANGARATI)

16:00

Achiziție dotări- materiale didactice in cadrul proiectului ,,DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ'’’

COMUNA GHERAESTI

16:00

Achizitie dotari, Mobilier școală– în cadrul proiectului ,,DOTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ’’

COMUNA GHERAESTI

15:00

ÎNFIINȚARE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA TUPILAȚI, JUDEȚUL NEAMȚ

COMUNA TUPILATI (PRIMARIA TUPILATI)

15:00

Servicii informatice

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN

15:00

Achizitia de materiale didactice in cadrul proiectului „Dotarea si echiparea unitatilor de învatamant în vederea cresterii calitatii actului educational si realizarea tranzitiei digitale ”

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

15:00

Furnizare dotari - echipamente IT si Electronice in cadrul proiectului ,, DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN COMUNA ION CREANGA, JUDEȚUL NEAMȚ'''

COMUNA ION CREANGA (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)

15:00

MATERIALE SANITARE UPU

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

15:00

Furnizare autobuz 27+1 in sistem de leasing financiar

COMUNA DAMUC

15:00

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 455Smart ⁄ 2023

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA

15:00

Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea a două laboratoare inteligente digitale

COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU - PIATRA NEAMT

10:00

Furnizare dotari (3 loturi) pentru obiectivele de investiții, în cadrul proiectului: ”Șanse egale pentru toți copiii”- cod SMIS 130272-Negociere fara publicare prealabila

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT

15:00

Elaborarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea tehnică a documentației, asistență tehnică din partea proiectantului (inclusiv ”as build”) și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod pe DJ207A, km 6+591, peste râul Siret, la Luțca, județul Neamț”

JUDETUL NEAMT

15:00

Prestări servicii de reparare a autovehiculelor Iveco Defence

MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01145

12:00

Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei ICUSESTI, Judetul NEAMT

COMUNA ICUSESTI (CONSILIUL LOCAL ICUSESTI)

15:00

Furnizarea și instalarea echipamentelor hardware și software pentru asigurarea infrastructurii de transport verde - ITS / TIC în vederea implementării proiectului nr. C10 – I.1.2. –1332 intitulat „Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC în comuna Bozieni”

COMUNA BOZIENI

15:00

II Achiziție echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbilogice specializate in Spitalul Municipal Roman

MUNICIPIUL ROMAN

15:00

Acord cadru de furnizare produse antiseptice/dezinfectante si detergent pentru spalarea automata a bazinetelor/plostilor

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN

15:00

Furnizarea de echipamente pentru proiectul cu titlul "DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI TEHNIC DANUBIANA"

COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA

15:00

Acord cadru Medicamente PROGRAME ONCOLOGIE

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

15:00

Achiziționare echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale ( 5 LOTURI )

JUDETUL NEAMT

15:00

Furnizare echipamente in cadrul proiectului DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”

COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA"

15:00

Dotări săli de sport în cadrul proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din UAT Municipiul Roman, judeţul Neamț.”

MUNICIPIUL ROMAN

14:51

Furnizare produse: carti de biblioteca pentru dezvoltarea colectiilor B.J.Neamt-buget an 2024 cf. ref.necesitate 531/26.02.2024

BIBLIOTECA JUDETEANA "G.T.KIRILEANU" NEAMT

15:03

Furnizare produse: materiale audiovizuale pentru dezvoltarea colectiilor B.J.Neamt - an 2024 cf.ref.necesitate 531/26.02.2024

BIBLIOTECA JUDETEANA "G.T.KIRILEANU" NEAMT

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app