Licitații active din Suceava

11:00

Achizitie Multifuncțională laser monocrom A3 - 3 cpl

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN SUCEAVA

12:00

Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate pentru șantier pe durata realizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava”.

JUDEȚUL SUCEAVA

12:00

ACHIZIȚIA DE APARATE ȘI ECHIPAMENTE SPORTIVE PENTRU SALA DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT pentru implemantarea proiectului - ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUCȘOAIA, ORAȘ FRASIN, JUD. SUCEAVA”, COD F-PNRR-Dotari-2023-0250

ORASUL FRASIN

12:00

,,ACHIZIȚIA DE MATERIALE DIDACTICE PENTRU LABORATORUL DE BIOLOGIE pentru implementarea proiectului - ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUCȘOAIA, ORAȘ FRASIN, JUD. SUCEAVA”, COD F-PNRR-Dotari-2023-0250”.

ORASUL FRASIN

12:00

ACHIZIȚIA DE APARATE ȘI ECHIPAMENTE SPORTIVE PENTRU SALA DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT pentru implemantarea proiectului - ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUCȘOAIA, ORAȘ FRASIN, JUD. SUCEAVA”, COD F-PNRR-Dotari-2023-0250

ORASUL FRASIN

15:00

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: ,, EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA VERESTI, JUDETUL SUCEAVA”

COMUNA VERESTI

15:00

Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VADU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”

COMUNA VADU MOLDOVEI

15:00

Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „MODERNIZARE REȚEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BOGDĂNEŞTI, JUDEȚUL SUCEAVA”

COMUNA BOGDANESTI (PRIMARIA COMUNEI BOGDANESTI)

15:00

Achiziție MOBILIER în cadrul proiectului ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUD. SUCEAVA”

MUNICIPIUL FALTICENI

15:00

Contract de achizitie publica de furnizare aparatura medicala divizat pe 2 loturi, valabil pana la data de 31.12.2024.

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

15:00

Furnizare echipamente de laborator PD05

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

15:00

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE PISTE CICLABILE ÎN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA”

ORASUL LITENI

15:00

Furnizare mobilier specific și materiale didactice specifice inclusiv echipamente digitale, pentru dotarea cabinetelor școlare din unitatile de invatamant în cadrul proiectului ”EduDigital - Unități de învățământ preuniversitar echipate și performante în Municipiul Suceava”, cod proiect PNRR-DOTARI-2023-0238

MUNICIPIUL SUCEAVA

15:00

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Consolidare si reabilitare constructie administrativa, cu demolare partiala (fostul laborator epidemiologic)

MUNICIPIUL FALTICENI

15:00

„Furnizare echipamente digitale, echipamente IT, materiale didactice și mobilier pentru laboratoare din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar in cadrul proiectului ”EduDigital - Unități de învățământ preuniversitar echipate și performante în Municipiul Suceava” – cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-0238

MUNICIPIUL SUCEAVA

09:00

Serviciu revizie tehnica

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "BUCOVINA" SUCEAVA

09:00

Serviciu revizie anuala Utilaje Holmatro - din dotare MAN

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "BUCOVINA" SUCEAVA

12:00

Contract furnizare ”Masina de taiat legume”

U.M. 0854 FALTICENI

13:00

Furnizare echipamente IT pentru obiectivul ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE DIN UAT COMUNA BURLA”

COMUNA BURLA

15:00

Costume de protectie conductori caini

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SUCEAVA

15:00

“ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA BĂLCĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”

COMUNA BALCAUTI

15:00

Echipamente TIC si software, din în cadrul proiectului „DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MITROPOLIT IACOB PUTNEANUL” PUTNA

COMUNA PUTNA (PRIMARIA PUTNA)

15:00

Furnizare echipamente PD 04 Kit digital

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

12:00

Atribuire contract de furnizare a unui număr de 26 bucăți Sisteme complete PC - desktop, cod CPV 30213000-5 – Computere personale (Rev. 2)

JUDEȚUL SUCEAVA

12:00

Lucrare de inlocuire instalatie de incalzire apa calde/rece

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "BUCOVINA" SUCEAVA

16:00

ACHIZITIE PRESTARI SERVICII DE ORGANIZARE EXCURSII EDUCATIONALE

SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MORARIU PATRAUTI

15:00

Furnizare software PD07

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

12:00

ACHIZITIE MATERIALE DIDACTICE A SALII DE SPORT pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Sadova, județul Suceava prin dotare specifică”,componenta Achiziție echipamente TIC destinate invatamantului preuniversitar, Cod F-PNNR- Dotari -2023-3516

COMUNA SADOVA (CONSILIUL LOCAL SADOVA SUCEAVA)

15:00

Servicii de transport rutier specializat de pasageri în perioada 04-06 iulie 2024

JUDEȚUL SUCEAVA

15:00

Executie lucrari la obiectivul de investi'ii “Cresterea eficientei energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, judetul Suceava”

ORASUL SIRET

15:00

Furnizare alimente pentru Cantina USV şi produse pentru cafeneaua Book Café II

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

15:00

Execuție lucrari in vederea realizarii obiectivului „Construire centru social, comuna Arbore, judetul Suceava”

COMUNA ARBORE

15:00

Contract de achizitie publica de servicii de reparatii echipamente medicale divizat pe 7 loturi

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

15:00

Execuție lucrări pentru proiectul cu titlul „ ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA FRĂTĂUȚII NOI, JUDEȚUL SUCEAVA”

COMUNA FRATAUTII NOI

15:00

Furnizare echipamente TIC în cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

ORASUL DOLHASCA

15:00

Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pistă de biciclete în Comuna Bilca, Judeţul Suceava”

COMUNA BILCA (PRIMARIA)

15:00

Furnizare echipamente de laborator PD06 Sisteme digitale

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

15:00

„Execuție lucrări pentru proiectul cu titlul: Extindere și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Calafindești, județul Suceava”

COMUNA CALAFINDESTI (PRIMARIA COMUNEI CALAFINDESTI)

15:00

,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUCȘOAIA, ORAȘ FRASIN, JUD. SUCEAVA”, componenta Achizitie mobilier pentru uz didactic, COD F-PNRR-Dotari-2023-0250

ORASUL FRASIN

15:00

Achiziția de echipamente tehnologice, inclusiv elemente de rețelistică – conectare, pentru dezvoltarea a două laboratoare inteligente

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA

15:00

Furnizare echipamente digitale, mobilier si materiale didactice in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Straja, judetul Suceava”-3 loturi

COMUNA STRAJA

15:00

Execuție lucrari in vederea realizarii obiectivului „Reabilitare, modernizare si amenajare centru social in comuna Paltinoasa, judetul Suceava”

COMUNA PALTINOASA (PRIMARIA COMUNEI PALTINOASA)

15:00

"Construire pod peste paraul Neagra, zona strada Branistei din oras Brosteni, judetul Suceava”.

ORASUL BROSTENI

15:00

Furnizare produse de curaţenie pentru spaţiile din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

15:00

Acord-cadru de achizitie publica de consumabile sanitare pentru bloc operator divizate pe 14 loturi

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

15:00

UAMS. "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – UAMS "Carmen Silva", oras Brosteni, judetul Suceava”.

ORASUL BROSTENI

15:00

SV-CL-10 - Reabilitarea statiei de epurare din localitatea Campulung Moldovenesc

ACET S.A. SUCEAVA

15:00

Proiectare și execuție a obiectivului de investiții “Rută alternativă Suceava-Botoșani, etapa III(tronson de la pod peste râul Suceava până la DN29)-drum, canalizare pluvială și pasaj superior CF”

MUNICIPIUL SUCEAVA

15:00

Servicii de salubritate - ridicarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere (fractia umeda = 1300 Tone) si ridicarea, transportul si valorificarea deseurilor reciclabile nesortate (fractia uscata= 30 Tone)

COMUNA ARBORE

15:00

Proiectare, execuție lucrări si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie “Construire si dotare ambulatoriu de screening in orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava”

ORASUL VICOVU DE SUS

15:00

Furnizare MEDICAMENTE, pe o perioada de 24 luni la Spitalul Orasenesc Gura Humorului

SPITAL ORASENESC GURA HUMORULUI

15:00

Executia lucrărilor si furnizarea dotarilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, municipiul Câmpulung Moldovenesc”

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC

15:00

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Sadova, județul Suceava prin dotare specifică”- componenta Achizitie echipamente TIC destinate invatamantului preuniversitar Cod F-PNNR- Dotari -2023-3516

COMUNA SADOVA (CONSILIUL LOCAL SADOVA SUCEAVA)

15:00

“ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA”

ORASUL SIRET

15:00

Furnizare de echipamente pentru modernizarea rețelei principale campus (Switch core Campus cu redundanță + Gateway/FW Campus cu redundanță)

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

15:00

Furnizare Mobilier de Laborator Corp C și J

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

15:00

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BRĂIEŞTI, BĂIŞEŞTI, CORNU LUNCII ŞI SASCA NOUĂ, DIN COMUNA CORNU LUNCII, JUDEŢUL SUCEAVA”

COMUNA CORNU LUNCII

15:00

,,ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN COMUNA SADOVA, JUDEȚUL SUCEAVA PRIN DOTARE SPECIFICĂ”, componenta ACHIZIȚIE MOBILIER ȘI MATERIALE DIDACTICE, COD F-PNRR-Dotari-2023-3516.

COMUNA SADOVA (CONSILIUL LOCAL SADOVA SUCEAVA)

15:00

Acord-cadru de achizitie publica de reactivi divizat pe 229 loturi

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

15:00

Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „Reabilitare pod peste râul Şomuzul Mic în satul Giurgeşti şi construire pod peste râul Şomuzul Mic în satul Valea Glodului, comuna Vultureşti, judeţul Suceava”

COMUNA VULTURESTI

15:00

Acord-cadru de achizitie publica de medicamente divizat pe 59 loturi

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

15:00

Executia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC

15:00

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari "Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in Comunele Pojorâta și Fundu Moldovei, judetul Suceava”

A.D.I. GAZ POJORÂTA - FUNDU MOLDOVEI

15:00

Acord-cadru de achizitie publica de materiale pentru curatenie divizat pe 18 loturi

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

15:00

Furnizare Echipamente medicale -3 loturi(CPU,Laborator,Explorari functionale)

SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI

15:00

Contract de achizitie publica de furnizare aparatura medicala - RX digital

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA

INSTALEAZĂ APLICAȚIA

Google Play

4.8

Apple Store

4.8

App Galery

4.8

licitatii.app

Instalează aplicația ca să beneficiezi de o noua experiență în căutarea si găsirea de noi oportunități de afaceri.

SmartBid SRL

Ștefan cel Mare 26

Suceava, România

+40 774 546 403

app[@]licitatii.app

©2024 licitatii.app